SANDWICHELEMENTByggruppen är numera återförsäljare av Sandwichelement. Vi levererar både väggelement och takelement av PIR och Rockwool. Du hittar alla olika dimensioner och till extremt kostnadseffektiva priser gentemot övriga marknaden.


Kontakta oss med era ritningar om ni är på gång att bygga en industrifastighet eller hall.
Kontakt:
Gabriel Engman
0766919819
Gabriel@platgruppen.se