Optimera inomhusmiljön i din fastighet med en radonundersökning

Radonproblem är allt för vanliga i fastigheter runt om i Stockholm. Är du en stolt fastighetsägare i staden? Då är det dags att se över inomhusmiljön. Med en professionell radonundersökning kan du säkerställa ren och hälsosam luft för dina hyresgäster.

Har du använt blåbetong vid bygget av din fastighet? Om så är fallet, kan du möta en potentiell radonrisk. Genom att utföra en noggrann radonundersökning kan du identifiera och hantera denna risk. Radon är en osynlig och luktlos radioaktiv gas. Långvarig exponering kan leda till allvarliga hälsoproblem, inklusive lungcancer. Faktum är att enligt Strålskyddsmyndigheten orsakar radon i bostäder omkring 500 fall av lungcancer varje år.

Radon kan smyga in i ditt hem på tre olika sätt. För det första genom radonhaltigt vatten som avdunstar när du duschar, tvättar eller diskar. För det andra kan det sippra in från marken. För det tredje kan det tränga in i ditt hem genom blåbetong, en vanligt förekommande byggnadsmaterial.

Skydda dina hyresgäster från radonrisk

Särskilt äldre fastigheter i Stockholm kan vara byggda med blåbetong. Detta ökar radonrisken avsevärt. Eftersom radon är osynligt och inte har någon lukt, kan det vara svårt att upptäcka dess närvaro. Men dess hälsofarliga effekter påverkar kroppen över tid och kan leda till allvarliga konsekvenser. Den enda pålitliga metoden för att avgöra om din fastighet har radonproblem är genom en professionell radonundersökning.

En radonundersökning är första steget mot att säkra inomhusmiljön. Vid en sådan undersökning av radon i Stockholm bör den pågå i minst två månader för att få korrekta resultat. Om resultaten visar på höga radonhalter, är det klokt att genomföra en mer omfattande analys. Det professionella team som genomför undersökningen kan sedan erbjuda förslag på lämpliga åtgärder.

Lösningarna varierar beroende på hur radonet tränger in. Om det är blåbetongen som orsakar höga radonhalter kan det vara fördelaktigt att förbättra ventilationen och tätningen av väggar. Tänk på att det finns åtgärder tillgängliga, så det finns ingen anledning att skjuta upp en radonundersökning. Handla nu och skapa en trygg inomhusmiljö för dina hyresgäster.

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg