Relining i Stockholm genomförs utan att gräva upp marken

Relining är en teknik man använder sig av i Stockholm för att renovera en hel del avloppsledningar. På detta smidiga sätt blir de enkelt och lätt förnyade.

När man skulle byta avloppsledningar förr i tiden var det vanligt att man fick gräva upp all mark som låg runt omkring och över ledningarna. Tack vare nya tekniker och metoder som ligger i framkant kan man nu istället renovera avlopp med hjälp av något som kallas för relining.

Relining är en metod som går ut på att man skapar ett skikt av plast inuti de rör som redan finns på plats. Denna plastbeläggning bildar ett slags rör inuti de andra rören, vilket är mycket praktiskt. Den stora vinsten är att de anses vara lika hållbara som de gamla rören. Trots att det gjorts på ett så mycket enklare sätt.

Nya rör med samma livslängd som de gamla, på samma plats som de gamla men inuti. Ett slags dubbelt skydd kan man kanske tycka. Relining kan alltså vara ett fullgott alternativ till det gamla sättet att renovera eller förnya gamla rör och ledningar i samband med stambyte.

Relining är ett slags rörinfodring som används i Stockholm med omnejd

Det här är givetvis inte en metod som bara kan användas i Stockholm och trakterna runt omkring huvudstaden. Metoden passar utmärkt var du än befinner dig i landet. Det finns gott om reliningföretag som kan bidra med sin kunskap den dagen du står inför ett stambyte.

Under tiden en installation av relining görs måste vattnet stängas av. Du som hyresgäst kan dock bo kvar där hemma hela tiden när arbetet utförs. När allt nytt plastmaterial inuti de gamla rören har torkat är det dags att dra på kranarna och använda vattnet som nu flödar fritt i de nya rören.

Att fodra in rör på det här viset har visat sig både hållbart och praktiskt. Arbetet bör genomföras med jämna mellanrum beroende på metod. Strumpmetoden håller oftast lite längre än sprutmetoden. Vilket företag som genomfört din relining kan även det vara av avgörande betydelse. Välj därför bolag förnuftigt. Mer information och tips kan du hitta på webbsida: reliningstockholm.se