Trägrindar både pryder och skyddar

Ett staket runt dina marker skyddar och markerar. Vill du komplettera med grindar som smälter in i den naturliga miljön är trägrindar det bästa alternativet.

År 1885 målade den svenska konstnären August Malmström tavlan Grindslanten som kom att bli omåttligt populär. Tavlan fanns som reproduktion i de flesta hem på landsbygden och skildrade en miljö och vardag som många var väl förtrogna med. Originalet som numera är i privat ägo har sålts flera gånger till priser mellan en halv och sexton miljoner. Den senaste ägaren köpte den för två miljoner.

Grindslanten föreställer sex barn vid en öppen trägrind längs en allmän landsväg. Fattiga barn samlades vid grinden för att, mot en slant, öppna så att de resande slapp stiga ur. Tavlan skildrar den konflikt och det råkurr som kan uppstå om slanten som slängts på marken.

Moderna trägrindar skyddar och markerar privata marker

Moderna grindar fyller samma funktioner som de gamla gjorde men de finns inte längs de allmänna vägarna längre. En av anledningarna till att de fanns var att boskapen oftast strövade fritt på ängar och gärden längs vägarna. När August Malmström målade sin tavla var trafiken helt annan än den är idag. De som färdades kom med häst och vagn eller så red de.

Trafiken har tätnat, vägarna har blivit bredare och farten har ökat. Fritt strövande boskap passar inte längre in i bilden. Numera använder vi därför staket för att skydda kor, hästar och får från att komma ut på landsvägen. Ett sätt att hägna in kreatur är att använda elektriska staket men det vackraste sättet är naturligtvis att använda trästaket.

Trägrindar som är anpassade för både trädgårdar och kreatur

Även om vi inte behöver grindar vid landsvägarna så behövs det ändå grindar för att komma in i hägnen. Oavsett om man valt elstaket eller staket av trä så är en stabil trägrind ett mycket bra alternativ. De trägrindar som används idag är tillverkade av noggrant utvalt material för att vara stabila och klara att utsättas för vädrets makter.

Moderna trägrindar går att utrusta med olika typer av låsmekanismer för att göra det lätt och smidigt att ta sig in och ut samtidigt som de hindrar obehöriga från att ta sig in. Grindarna är perfekta för större marker men det finns också vackra trägrindar som passar i en trädgård.