Vikten av att välja rätt firma för asbestsanering i Stockholm

När det kommer till renovering av äldre hus i Stockholm är asbestsanering en oumbärlig åtgärd. 

Det är av yttersta vikt att detta arbete utförs av en professionell firma med fullständig behörighet. Asbest har sedan länge förbjudits som byggmaterial i svenska hus, men om du äger eller bor i en äldre fastighet, är sannolikheten hög att detta farliga ämne fortfarande lurar någonstans inom fastigheten.

Därför är det av största vikt att du alltid tar kontakt med en firma som är specialiserad på asbestsanering innan du påbörjar något renoveringsprojekt. Asbest återfinns ofta i lim under plastmattor och i isoleringen runt rör, såsom de som omger gamla oljepannor. Sådana material är alltså inte något som en lekman bör försöka ta bort på egen hand.

Rätt utförd asbestsanering i Stockholm

Asbestsanering är en absolut nödvändighet när du renoverar ett hus där asbest förekommer. Asbest är så farligt för hälsan att det kräver en ansvarsfull och professionell hantering. Saneringen måste utföras av kvalificerade yrkespersoner som följer alla säkerhetsföreskrifter. Under en asbestsanering kommer du inte ens att tillåtas vistas på platsen där arbetet utförs, och det är en indikation på hur allvarligt detta arbete bör tas.

Det är därför av yttersta vikt att den firma du anlitar för asbestsanering kan uppvisa giltiga referenser och intyg från Arbetsmiljöverket. När du planerar att utföra en sanering av asbest i Stockholm på din fastighet, är det inte tidpunkten att göra en hastig eller okritisk anställning. Var mycket noggrann med vilken firma du väljer, eftersom din och din familjs hälsa kan stå på spel.