Geoteknisk undersökning – för ett stabilt bygge

Att utföra en geoteknisk undersökning av jord, berggrund och grundvatten inför ett bygge kan vara avgörande för slutresultatet. Men vad innebär det mer exakt?

Ingen vill bygga på lösan sand. Då hjälper det inte hur välkonstruerat själva huset är – när sanden glider undan kommer huset ändå att rasa. Bättre då att bygga på stabil grund och anpassa konstruktionen efter markens förutsättningar. Det är där den geotekniska undersökningen kommer in i bilden.

En geoteknisk undersökning går ut på att få information om jord, berg och grundvatten på en viss plats. Det sker ofta genom borrning, vertikalt eller horisontellt. Med specialiserade maskiner och tekniker kan en geotekniker sedan bestämma jordens eller bergets hållfasthet. Klarar marken av att bära upp en skyskrapa utan att det blir sättningar, eller får byggherren nöja sig med ett tvåvåningshus?

Många möjligheter med en geoteknisk undersökning

Genom att utföra en geoteknisk undersökning kan man även se vilka jordarter som finns på platsen och hur djupa de olika jordlagren är. Man kan ta reda på berggrundens och grundvattnets nivå och om det finns risk för ras eller jordskred. Med en miljöteknisk provtagning kan man kontrollera ifall det finns föroreningar i marken, till exempel efter tidigare industriverksamhet.

Sammanfattningsvis ger en geoteknisk undersökning en stabil grund att stå på. Kunskapen den kan ge är guld värd för den som planerar att bygga ett hus, en väg eller kanske en tunnel. Men den som försöker ta genvägar och hoppar över den geotekniska biten, kan få se guldet bli till sand.

Publicerat den
Kategoriserat som Annat

Betonghåltagning Stockholm – ta professionell hjälp

Betonghåltagning förknippas ofta med större projekt där exempelvis broar ska byggas eller där man ska förbereda för en ny väg genom ett berg. Det stämmer att man då använder sig av betonghåltagning i en större skala, men det finns även mindre projekt som gemene man i allra högsta grad kan relatera till.

Ska du exempelvis renovera ett badrum och behöver förbereda för nytt avlopp och vatten så sker en betonghåltagning i Stockholm. Ska du riva ut dina gamla fönster och ersätta dessa med större modeller som ger ett ökat ljusinsläpp så är detta något som föregås av en betonghåltagning i Stockholm. Samma sak gäller om du ska öppna upp och skapa en bättre planlösning i hemmet – för att en vägg, en bärande sådan, ska kunna rivas krävs en säker, välplanerad betonghåltagning.

Av detta kan man lära sig två saker: en betonghåltagning i Stockholm utgör själva startskottet för det projekt man planerar att genomföra och en vikten av ett professionellt utförande ska därigenom inte underskattas. Rådet är att man som privatperson alltid tar hjälp med betonghåltagning och att man genom detta också får en bra start som gör att resterande delar av projektet kan ske enligt både tidsplan och inom det budget man satt upp.

Hitta rätt företag för betonghåltagning i Stockholm

Att hitta rätt kompetens för betonghåltagning innebär att man kan sova lite bättre om nätterna. Men, det finns också i Stockholm en hel del företag som erbjuder sina tjänster inom detta område. Kvaliteten dem emellan är dessvärre ganska varierande. Vi tänkte här titta lite närmare på hur man som privatperson kan agera för att få till stånd en betonghåltagning i Stockholm som sker enligt konstens alla regler och på ett fackmannamässigt sätt. Detta genom att rada upp några viktiga punkter att tänka på:

Ta in offerter. Börja med att ta in offerter från så många företag som möjligt. Du kan med gott samvete ta bort de dyraste – men även de absolut billigaste kan läggas i papperskorgen. Välj ett företag som ligger i mitten rent prismässigt.

Vilka maskiner har man? Maskinerna är, tillsammans med erfarenhet, viktiga ingredienser för att lyckas med en betonghåltagning. En uppdaterad, modern maskinpark är en garanti för ett både effektivare, säkrare och bättre jobb. Se till att kolla upp detta och att höra med företagen om hur länge sedan det var sen de köpte in nya maskiner.

Hur ser vanan ut? Erfarenhet är, som sagt, viktigt och du bör alltid fokusera på den biten då du väljer ett företag inom betonghåltagning – eller betongborrning – i Stockholm. Kan ett företag visa upp flertalet verksamma år och exempelvis kombinera detta med att visa att man anlitas för större projekt och entreprenader så är detta plus att lägga i vågskålen.

Referenser. Var har man tidigare arbetat – och hur nöjda kunder har man? Seriösa företag är rädda om sina referenser och vet att dessa är avgörande för den framtida omsättningen. Referenser får man genom att utföra högkvalitativa jobb och där finns inga genvägar. Saknas det personer att ringa? I så fall skulle vi definitivt råda dig att söka ett annat företag i Stockholm.

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg