Hur fungerar en brandtätning i Eskilstuna?

Med en brandtätning i ditt hem i Eskilstuna så blir vardagen genast lite tryggare. En brandtätning hjälper till att bromsa branden och kan stoppa den helt.

Vi lever i en väldigt teknisk värld där vi har hemmet fullt av olika elektriska saker. Trots att dessa är väldigt säkra idag och riskerna är små, så finns det en risk för bränder. Att det börjar brinna är något av det värsta de flesta kan tänka sig. Det är skrämmande för många att tänka på det.

Därför gäller det att skydda sig själv på bästa sätt. Så hur gör du egentligen det? Att ha brandlarm i hemmet är ett måste. De ska finnas i alla sovrum och de kan verkligen vara livräddare. Men utöver det finns det mer effektivt brandskydd som faktiskt kan hjälpa till att bromsa och eventuellt även släcka branden.

Se till att brandtätning är komplett

Det finns olika brandskydd på marknaden. Något som är väldigt vanligt att använda sig av en brandtätning. Det innebär att man inne i väggarna och i kabeldragningar isolerar mot en brand. Om det skulle börja brinna hjälper brandtätningar till att bromsa både elden och röken från spridning.

Det är otroligt viktigt att ta hjälp av ett företag för att göra en kompetent brandtätning i Eskilstuna. Det är en viktig sak och det finns inget utrymme för något misstag. Med experternas hjälp blir brandtätningen gjord korrekt och du har ett skydd i hemmet som ger mer tid att ta sig ut om det börjar brinna.

Brandisolering kan rädda en byggnad från att brinna ner

Ett brand kan utveckla sig snabbt om den får härja fritt. Med hjälp av brandisolering kan man sakta ner förloppet och förhindra att byggnaden brinner ner.

Brandisolering saktar ner brandförloppet och kan även göra att branden slocknar av sig själv. Men framförallt räddar brandisolering liv och kan vara helt avgörande för om människor ska hinna ta sig ut ur byggnaden innan det är för sent. Som fastighetsägare är man ansvarig för brandskyddet och därmed brandisoleringen.

Normalt brandisolerar man en byggnad i samband med att den uppförs. Men det finns äldre fastigheter som saknar skydd eftersom man inte hade kunskapen om brandisolering när de byggdes. Sådana byggnader får man i stället brandisolera i efterhand. Är man osäker på om fastigheten har ett bra skydd mot brand kan man låta en expert på brandisolering besiktiga den.

Olika typer av brandisolering

Brandisolering ska alltid anpassas efter fastighetens konstruktion men också efter vilken typ av byggnad det är och hur den används. När man anlitar ett företag som är experter på brandisolering går de noggrant igenom byggnadens ritningar och tittar på alla utrymmen. Framförallt är det viktigt att genomföringarna brandtätas men även väggar och tak kan behöva isoleras så att de bildar en så kallad brandcell.

När man brandisolerar och brandtätar använder man sig ofta av stenull. Det är ett material som inte bara stoppar farliga rökgaser och eld utan störande oljud. Det finns även brandisolerande färg som sväller upp vid hetta och på så vis försvårar för branden att få fäste. Det är viktigt att man även kompletterar med brand- och säkerhetsdörrar.