Noggrann mätning ger bra dränering Stockholm

Alla fastigheter behöver dränering för att vatten ska ledas bort från husgrunden. I Stockholm finns en erfaren aktör som kan utföra arbetet på ett bra sätt.

Runt äldre hus kan man behöva göra om dräneringen. Ibland gjordes den på ett mer primitivt sätt och då kan det vara bra att anpassa den till modern standard. Det behöver inte ha varit fel när huset byggdes, men den omgivande marken kan ha förändrats genom exempelvis nybyggnationer eller nya vägar.

Det är inte bara runt byggnader som det behövs dränering. Det bör också finnas dränering under källargolvet. I befintliga fastigheter kan det vara svårare att åtgärda dränering under källaren men om du kontaktar en seriös aktör kan de, efter besiktning, komma med förslag på åtgärd.

Dränering av renoverade källare ökar isoleringsförmågan

Vid nybyggnation lägger man alltid ett dränerande lager under källargolvet som är i kontakt med dräneringsledningarna runt byggnaden. Kontakten skapas med genomsläpplig jord eller med ledningsanslutningar. Om man har en inredd källare är det lämpligt att välja en isodränskiva. Isodränen blir ett dränerande lager som dessutom fungerar värmeisolerande.

Om du vill försäkra dig om att du har tillfredsställande dränering i Stockholm kan du kontakta ett företag som utför noggranna mätningar i marken. Med hjälp av en värmekamera kan man hitta eventuella skador som inte syns vid en okulär besiktning. Minsta dräneringsdjup bör alltid vara 300–350 millimeter under färdig golvnivå. När du kontaktar företaget får du i samband med en besiktning av byggnad och omgivande mark en kostnadsfri offert. För privatpersoner berättigar arbetet till rotavdrag.

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg